Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

 

Holbæk Slot Ladegaards Grundejerforening

 

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 2015

 

Afholdt 09.05.2015 hos René Grønborg, Peder Billesvej 96.

 

Mødt op: 8 personer og 5 fuldmagter

 

1. Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Klaus-Ole Møgelvang, Peder Billesvej 66 som konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt med dagsordenen i den omdelte indkaldelse.

 

2. Forslag fra bestyrelsen

Claus T Degn, PBV 144 fremlagde det reviderede forslag til etablering af belysning på Knudstien.

I hovedtræk består forslaget i at der  monteres 16 lamper (mastehøjde3,5 m) med en ca. afstand på25 m. Masterne placeres på Peder Billesvej-siden af Knudstien.

 

Der blev rejst et spørgsmål fra Werner Novotny PB 152: Er der tale om et fastpristilbud?

Svar: Det er et fastpristilbud.

 

Det reviderede forslag til etablering af lys på Knudstien blev herefter vedtaget enstemmigt.