Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

Afholdt d. 7/6. 2017

 

Onsdag den 7. juni 2017 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på Peder Billesvej 134, 4300 Holbæk.

Referant: Oscar Ditlevsen (PBV 134)

Antal fremmødte: 10 (inkl. 3 fra bestyrelsen)

 

 

1.  Valg af dirigent

 

Valgt til dirigent blev Klaus-Ole Møgelvang, Peder Billesvej 66 som konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt med dagsorden.

 

 

2.  Valg af formand

 

Bestyrelsen havde foreslået Anders Egø. Enstemmigt vedtaget.