Forside

 

 Bestyrelsen

 

 Referater mm.

 

 Vedtægter

 

 Lokalplaner

 

 Privatlivspolitik

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

Afholdt d. 9/10 2019

 

Afholdt 09.10.2019 i Holbæk Bowlingcenter

Mødt op: 26 personer og 16 fuldmagter

 

1.  Valg af dirigent

Valgt til dirigent blev Klaus Møgelvang, PB 66 som konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt indkaldt tidsmæssigt.

 

2.  Fremlæggelse af legepladsplan til godkendelse, herunder ekstrabevilling på 170.000

Inden dette punkt kom i gang gjorde Marie fra BA28 klart at hun var imod dagsordenen da hun ikke mente at man kunne behandle en 170.000 kr. dyr legepladsinvestering uden at have vedlagt selve planen i indkaldelsen.

Ifølge dirigenten skal en dagsorden dog ikke godkendes da det er en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at beslutte om man vil have en renovering af legepladsen eller ej. Hertil blev det nævnt at bestyrelsen fra den ordinære generalforsamling var blevet bemyndiget til at finde en løsning på en renovering af legepladsen som så skulle vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen orienterede om at man ikke kan renovere legepladsen uden at den skal bringes i orden i forhold til 2019 gældende reglement for legepladser og derfor var den eneste vej for en renovering at legepladsen at man måtte rive den gamle legeplads ned og anlægge en ny sikker legeplads.

Der blev lavet en hurtig afstemning om man på den ekstraordinære generalforsamling kunne behandle sagen. Her stemte 20 for og 6 imod.

Ved hovedafstemningen for/imod legeplads stemte 25 for og 1 imod. Udover de tilstedeværende havde bestyrelsen modtaget 16 fuldmagter som alle var for projektet.

 

3. Finansiering af legepladsprojektet

Bestyrelsen foreslog at finansiere hele projektet over egenkapitalen som dermed budgetteres til at lande på 217.500 kr.

Afstemningsresultat: Alle stemte for

 

4. Eventuelt

a. Der var generelt spørgsmål til vedligeholdelse af legepladsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen modtaget tilbud fra entreprenøren på dette og beløbet vil blive medtaget i den almindelige drift af grønne områder.

b. Der var spørgsmål til planen for det grønne buskads på toppen af bakken. Bestyrelsen svarede at det på sigt vil blive ryddet men det ligger ikke i nuværende plan at inkludere det til andet end mere græs.